Kehitys kulkee - 95 vuotta urheiluseuratoimintaa -teos

Ote Kehitys kulkee - 95 vuotta urheiluseuratoimintaa -teoksen Lukijalle!-osiosta:

"Piikkiön Kehityksen historiaprojekti käynnistyi Helja Karjalainen-Mannisen ja Tapio Mannisen toimesta jo 20 vuotta sitten materiaalin keräämisellä, haastatteluilla ja tekstin pohjatyön kirjoittamisella. Myöhemmin mukaan tuli turkulainen historiantutkija Jyrki Talonen. Tuloksena on Piikkiön Kehityksen 95-vuotishistoria, jossa kuvataan pienen maalaisseuran vaiheita vuosikymmenten kuluessa, alkuaikojen pellonpientareilla pidetyistä harjoitusksita aina kansainvälisille areenoille saakka.

Teos on jaettu neljään osioon. Työnjako on toteutettu siten, että Heljä Karjalainen-Manninen on kirjoittanut osiot yksi ja kaksi, jotka kertovat Kehityksen perustamisesta, sota-ajasta ja toiminnasta maamme jälleenrakennusvuosina. Jyrki Talonen on kirjoittanut osion kolme eli "Villen ajan", jossa käydään läpi seuran toimintaa Vilho Nummilan pitkällä puheenjohtajakaudella. Tapio Manninen on jatkanut tästä kirjoittaessa nelososion. Siinä käsitellään muun muassa seuran kerhotalon ja kuntoradan rakentamista, johdattaen lukijan lähes nykypäivään asti."

Jos haluat omat oman kappaleesi tästä 447 varsinaista tekstisivua sisältävästä kattavasta järjestöhistoriikista, ota yhteyttä Hanna Lindberg, p. 050-590 8832, h.lindberg(ät)elisanet.fi