Toiminta lapsille

Lasten liikuntatoiminta sisältää taitojen kartuttamista erilaisten leikkien, pelien ja välineiden avulla. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa kerran viikossa. Toiminnassa rohkaistaan lapsia liikuntaan ja opetellaan sosiaalisia taitoja ryhmän jäsenenä.

Muussa lasten toiminnassa halutaan tarjota edullinen, tasavertainen mahdollisuus kaikille mukaan haluaville.